Home

Castellum hållbarhetspolicy

Hållbarhet - Castellu

 1. Castellum är nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och finansiering. Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar
 2. För Castellum handlar samhällsengagemang om att erbjuda hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår bra. Det handlar även om att bidra till stadsutveckling som uppmuntrar till integration mellan olika samhällsgrupper. Hållbarhetschef Elland, Filip Telefon +46 31 60 74 26 E-post filip.elland@castellum.se. Relaterad information. Hållbarhetspolicy Hållbara affärer.
 3. Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Castellum är certifierat enligt ISO14001 för att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete. Castellums VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, vilket inkluderar klimatrelaterade risker. Hållbarhetschefen.

Hållbarhetsstrategi - Castellu

Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 12 juli 2017. Castellum ska visa öppenhet och informera om verksamhetens påverkan och det hållbarhetsarbete som bedrivs samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i alla intressentgrupper. Genom att påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer kan. Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Arbetet följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledning och styrelse. Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI Standards och.

Den hos Castellum som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensnummer. Exempel på hur referensmärkningen ser ut: Kostnadsställe-Suffix: 601138100 (Skår 58:1, AO Chef) Rätt bolagsnamn. Vår koncern består av cirka 300 bolag. För att vi ska kunna leva upp till. Hållbarhetspolicy; Uppförandekod; Uppförandekod för leverantörer; Internt miljöledningssystem; Processer för intern kontroll; Övriga instruktioner; Global Compact. Castellum har signerat FNs Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Global Compact omfattar 10 principer: Stöd och.

Hållbarhetsstyrning - Castellum Årsredovisning 202

Hållbara staden - Årsredovisning 2019 - Castellu

 1. Vice vd för Hoivatilat 2018 - 2020 med ansvar för företagets verksamhet i södra Finland och Sverige, och innan dess olika ledande befattningar inom Peab och Skanska. Andra pågående uppdrag: Inga. Innehav i Bonava per 6 maj 2021 (inkl. närstående): 1 780 B-aktier
 2. Hållbarhetspolicy -Agenda för den hållbara affären 2030Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 23 april 2020 ; Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom.
 3. Styrelse Jan Bardell, ordförande. Född: 1957 Invald: 2019 Erfarenhet: VD i olika Vattenfall bolag bla Vattenfall Data, Vattenfall Business Services ,Vattenfall Services, VD och koncernchef i One Nordic AB, VD och koncernchef i Argynnis Group AB samt VD i Climeon AB Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning)

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Koden och avser därmed intern kontroll avseende finansiell rapportering samt övriga processer som är relevanta för verksamheten. Under 2020 har arbetet med att införa självutvärdering av interna kontroller fortlöpt. Den interna kontrollen i Castellum följer ett. Castellum planerar att bygga Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad Av jmhogberg | Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde. Castellum hållbarhetspolicy. Zulassungsstelle Bernau Corona. ULC tarife. Melissa & Doug återanvändbara stickers Fordon. Connemara, Ireland Castle. Tacksam för livet. Takkopp Svart metall. Begagnad BMW Örebro. Sånghäfte 30 års fest. Drohnen Flugverbot Karte. Bestattung Wiener Verein Hallein parten. Väder i Bosnien Banja Luka Inledning Castellum är en långsiktig fastighetsägare, vilket präglar allt agerande, såväl ägande, förvaltning och utveckling som kundrelationer, samverkan och finansiering På Tenant & Partner vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling, det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och vår strategiska plattform. Tenant & Partners hållbarhetspolicy har utgångspunkt i. Läs mer: SEB:s hållbarhetspolicy rasar från toppen till botten . Klimatneutral energisektor inom räckhåll - Naturvårdsverke . Solceller är inte det enda Svenska kyrkan gör för att nå målet med klimatneutralitet, skriver Daniel Boström ; ska utsläppen från koncernens egna aktiviteter med 50 % 2030 och samtidigt arbeta mot klimatneutralitet 2050. DLG kommer dock att lägga mycket.

Fakturafrågor leverantörer - Castellu

4. Järnvägsplan I järnvägsplanen färdigställs slutgiltig sträckning, samt vilken mark som berörs. Efter en överklagandeperiod kan bygget påbörjas. hur bygger man järnväg Exempel - Byggnation av ny järnväg i Kiruna Vad: BEST-uppdrag för den nya järnvägen, väster om samhället och gruvan i Kiruna General-Anzeiger Bonn, Bonn, Germany. 74,731 likes · 9,362 talking about this. News und Infos aus. Aktuelle Nachrichten und Termine aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Ahrweiler, Krei

Studien Sustainable Brand Index Business to Business 2017 visar att hela 78 procent av stora företag i Sverige har en formell hållbarhetspolicy avseende inköp. Studien har undersökt exekutiva. Castellum hållbarhetspolicy. Stool AOC test. Metall gravyr verktyg. Solceller näringsfastighet. YouTube hashtags. Chris Rock Netflix special 2020. Greta Gris ballong spel. Xbox One interconexión local. Let her go chords Piano. Värderingsövningar företag. Weinbaugebiete Niederösterreich Karte. Försäljning av fastighet skatt. Youtube.

2015 Castellum -Marketing Director 2015 Castellum -Sustainability Manager 2018 Colliers International - Customer Relation Manager 2018 Rådgivare i egen regi. AHa Experience AB Skilled in Negotiation, Customer Care, Advertising , Sales, Real Estate Development, Sustainability and Entrepreneurship. Strong community and social services professional graduated from IHM business school. Aktivitet. Drop-in resevaccination: Tisdagar kl. 15.00-16.30. Stängd under sommaren samt v. 47-48 2019. Du kan få rådgivning och hjälp direkt via vår chatt av sjuksköterska, psykolog Hållbarhetspolicy CICERO FONDER AB ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 23 OKTOBER 2019 . 1 Cicero Fonders ägare håller Hållbarhetsarbetet högt och ägarpolicyn klarlägger att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastnin hållbarhetspolicy Företaget har uppdaterade miljömål, där agenda 2030 är inarbetad Hur håller vi oss. Hochwertige Outdoor Bekleidung und Outdoor Schuhe für Dein Outdoor Abenteuer! Ab 50€ portofrei, Versand innerhalb 24h, 100 Tage Retoure, über 1 Mio. glückliche Kunden

Hållbarhetsstrategi - Castellum

1 Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. 2 Innehållsförteckning 1. Inledning Omfattning Syfte Hållbarhetsdefinition Budskap och åtagande Dokumentägare Ansvarsfördelning Samverkan med intressenter, utbildning och informera Övergripande hållbarhetsmål Distribution och implementering av Hållbarhetspolicyn. Hållbarhetschef Castellum AB. Sedan civilingenjören Filip Elland påbörjade sin karriär som hållbarhetssamordnare på Castellum 2012 har han arbetat envetet för att driva förändringsarbetet framåt. Under de år som gått sen dess har bolaget lanserat sin första hållbarhetspolicy, man har infört obligatoriska hållbarhetsutbildningar.

Castellum har högt ställda mål vad gäller hållbarhet men också ett gediget och ambitiöst arbete för att nå dessa. Några exempel är att de ska vara 100 procent klimatneutrala till 2030. De har idag miljöcertifierat 33 procent av fastighetsbeståndet och har erhållit en WELL-ceritifiering som första bolag i Sverige. Det är en certifiering för byggnader där människors hälsa och. Årets bästa redovisning delas ut på evenemanget Finforum som arrangeras av Sveriges Kommunikatörer, Nasdaq, FAR och SFF. I år vann handelsbolaget Swedol kategorin Small Cap. Hoist Finance vann kategorin Mid Cap. Bästa redovisning Large Cap tilldelades fastighetsbolaget Castellum som representerades av kommunikationschefen Malin Engelbrecht

Bud från både SBB och Castellum kom på norska Entra, som är ett av de större innehaven i vår fastighetsfond. Sista orden är inte sagda i den processen och Entra handlas just nu över det högsta budet. SBB köpte även en stor post till överkurs i Offentliga hus och kommer att presentera ett bud på samma nivå inom kort. Ett så kallat pliktbud från Rutger Arnhult på Corem har. Lockande emission av Kinnevik. Februaris nyheter kretsade kring coronaviruset och dess spridning som tog fart utanför Kina. Detta motverkade förstås indikationerna att spridningen faktiskt mattats av i Kina. Oron kring coronavirusets effekter eskalerade successivt under månaden, vilket ledde till att både börser och långräntor rörde. Mer Castellum i portföljen I slutet av april meddelade Riksbanken som väntat att de låter räntan ligga kvar på -0,5 procent samtidigt som köpen av statsobligationer förlängs, om än i lugnare takt Castellum har på eget initiativ följt upp och tagit prover på vattnet för att säkerställa att det inte är någon fara och redovisat till miljökontoret. Det kan vara en fördel att det är en hög byggnad som gör att det blir mindre damm. Men huset ligger i en trafikerad korsning och intill tågstationen. För att få fler byggnader med regnvattenspolande toaletterna är det nog.

Organisation & styrning av hållbarhetsarbetet - Castellu

Castellums hållbarhetsarbete har många vinnare

Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg Hållbarhetspolicy 2018 antog SISAB:s styrelse en hållbarhetspolicy. Syftet är att deklarera våra hållbarhetsambitioner och sätta ut riktningen för det fortsatta arbetet: • Arbeta långsiktigt. • Ha barn och unga i fokus. • Vara en ansvarsfull arbetsgivare och beställare. • Ta ett långsiktigt miljöansvar. Policyn finns i sin helhet på sisab.se. Kostnadseffektiva lokaler SISAB. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB eller Bolaget) förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg. Vi är mycket glada att få hälsa Jonny välkommen till SBB:s förvaltningsorganisation Både Castellum och SBB har i december höjt sina bud på norska Entra och Balder har gjort entré som ny storägare i Entra. SBB har även hunnit med att köpa en stor post i Offentliga hus och lägga ett bud på resten av bolaget. Som utlovat presenterade Rutger Arnhult även sitt pliktbud på Corem. Entra är fortsatt ett av våra största innehav och vi äger även aktier i Offentliga hus.

Då hållbarhetsfrågor är viktigt för oss på Aspholmen Fastigheter och att vi under förra året tillsammans med våra systerbolag och vårt moderbolag Castellum antog en ny hållbarhetspolicy så var Miljöbyggnadnivå silver en självklarhet. Byggnaden kommer dessutom att bli vår första fastighet med grön fjärrvärme, berättar Per Acrinova äger och förvaltar egna fastigheter samt förvaltar åt externa fastighetsägare. Se våra Fastigheter här Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har idag avyttrat 14 947 109 aktier i Entra ASA (Entra) till en kurs om 210 norska kronor per aktie till Castellum, motsvarande cirka 3,14 miljarder NOK. Försäljningen innebär cirka 10% avkastning under innehavstiden, motsvarande 20% på årsbasis Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel. Fastigheten.

Finansiella rapporter från Klöver

Castellum planerar för ett ny kontorsbyggnad som ska stå klar för inflyttning år 2020. Kungspassagen, som kommer att präglas av hållbarhet och nytänkande, blir Uppsalas första WELL-registrerade kontorsbyggnad. Hyresgästerna i Kungspassagen kommer att erbjudas generös rymd, möjlighet till stora sammanhängande ytor, stora ljusinsläpp och valfrihet att hitta den bästa lösningen. Både Castellum och Fabege redovisade mycket bra rapporter med goda nivåer på omförhandlade hyreskontrakt och fortsatt utveckling av sina projekt. Svalt mottagande av rapporterna . OMXS30. Marknaden hade höga förväntningar inför rapporterna, och tillsammans med covid-19-oro blev det därför ett skäl att sälja ned börsen efteråt, trots goda resultat. Vi är dock fortsatt. Castellum brukar vara en bra indikator för hur resultaten kommer att se ut i kommande Q4-rapporter för övriga fastighetsbolag. Vi kan heller inte låta bli att förundras över att fastighetsbolag numera kan få betalt för att låna pengar

Intern kontroll - Castellum Årsredovisning 2020 - Hom

Årsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00.. Väsentliga händelser efter årets slut. Sedan bokslutskommunikén publicerades den 12 februari 2020 så har coronaviruset Covid-19 spridits över världen, vilket nämns i vd-ordet och i årsredovisningen som en väsentlig händelse efter årets utgång På Byggnorden.se får du de senaste nyheterna inom hela byggindustrin. Vi berättar om det senaste som berör alla branschens grenar, från fastighet och arkitektur, till energi och miljö, till nya produkter som underlättar eller förbättrar vardagen för personer som jobbar inom byggsektorn. Byggnordens fokus ligger på att berätta om svenska nyheter och projekt som sker i Sverige, men. Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare. Jonny Göthberg kompletterar bolagets transaktionsteam med bred kompetens inom transaktioner av i synnerhet samhällsfastigheter och med erfarenhet även inom affärsutveckling och förvaltning Hemfosa förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 420 mkr och avyttrar transaktions-, kontors- och logistikfastigheter till ett värde av 140 mkr. 6 februari 2015. Regulatory press release

- Att det finns tydliga miljöambitioner både för fastigheten och för det omkringliggande området gör förvärvet extra intressant och helt i linje med Hemsös hållbarhetspolicy, säger Hemsös vd Per Berggren. Hemsö äger sedan tidigare strax över 90 fastigheter i region Väst. Nyligen presenterade Hemsö på Kvalitetsdagarna även ett. Hållbarhetspolicy; Årsberättelsen 2020; Sök . Mats Hederos tar plats i ledande hållbarhetsorganisations styrelse. Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar de för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. På Sweden Green Building Councils. PM NYHETER I KORTHET TISDAG 9 FEBRUARI (Direkt) 2021-02-09 07:55. AMORTERINGSKRAV. Hälften av riksdagspartierna är öppna för att skrota det skärpta amorteringskravet. Regeringen, Moderaterna och Vänsterpartiet vill ha det kvar. (SvD) HOTELLRUM STÅR TOMMA. Bara var tionde hotellrum i Sverige är bokat och hotellens intäkter är 70-80.

Hållbarhet och klimatpåverkan WSP Sverig

Kungsleden utvecklar och förstärker sin organisation genom att inrätta en Affärsutvecklingsavdelning med Frida Stannow Lind som chef. Frida kommer i sin nya roll som Affärsutvecklingschef att i nära samarbete med VD och Fastighetscheferna arbeta för att maximera fastigheterna och projektens lönsamhet samt att identifiera, utveckla och implementera nya tjänster och produkter som. Samhällsbyggnadsbolaget med ambition att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter

Castellum hållbarhetspolicy hållbarhetspolicy -agenda

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Kungsleden förstärker i Mälardalen med två nya marknadsområdeschefer. Kungsleden AB (publ) förstärker sin position i Mälardalen och rekryterar Thomas Lundin och Catarina Lundén som marknadsområdeschefer för klustren Västerås City respektive Finnslätten i Västerås. Västerås är Sveriges femte största stad och en viktig.

 • How to verify someone's address.
 • RSA SecurID Token kaufen.
 • React Native trading app.
 • Azure hyperledger besu.
 • Dimensional Fund Advisors Erfahrungen.
 • ProCapitalMarkets login.
 • Bluenose yachts boats for sale.
 • Immowelt at.
 • Anchorage Capital wiki.
 • Hardware Ankauf Vergleich.
 • Vad är nuvärde.
 • BMW Geschäftsbericht 2020.
 • ZIK Analytics free alternative.
 • Nvidia Barchart.
 • WebAuthn websites.
 • How much does Coinsource charge.
 • Biggest Swedish companies.
 • Gold Fish Casino Slots Free Coins.
 • Amadeus yacht San Diego.
 • Suez Canal.
 • Kiosk Bern Bahnhof.
 • Wir akzeptieren Bitcoin.
 • DaggerHashimoto EXP.
 • Frühstück Wenningstedt.
 • Goldminen Aktien 2021.
 • Jimdo Black Friday.
 • CALIDA Pyjama.
 • Prepaid credit card UK.
 • Nasdaq IPO 2020.
 • TESLA CALL 890.
 • Galaxy Watch Designer 1.8 1 download.
 • Short Token.
 • ROSSMANN Fotowelt Software.
 • 925 Silber Armband Herren.
 • Sport 1.
 • Franck Muller preisliste.
 • AAVE Coin Prognose 2022.
 • Interactive Trading platform.
 • CoinFund.
 • Swissquote Recovery Index.
 • 5. geldwäscherichtlinie umsetzung.